VN

Cấy ghép implant

Dịch vụ Đơn vị Giá
Implant Biotem (Hàn Quốc) (BH 7 năm) Trụ Implant + Abutment 16.500.000đ
Implant Osstem (Hàn Quốc) (BH 10 năm) Trụ implant + Abutment 19.000.000đ
Implant Hiossen (Mỹ) (BH 15 năm) Trụ implant + Abutment 23.500.000đ
Implant Tekka (Pháp) (BH 15 năm) Trụ implant + Abutment 26.000.000đ
Implant Neodent (Thụy Sĩ) (BH 20 năm) Trụ implant + Abutment 28.000.000đ
Implant Nobel Biocare ( Hoa Kỳ) (BH 20 năm) Trụ implant + Abutment 33.000.000đ
Implant Straumann (Thụy Sĩ) (BH 20 năm) Trụ implant + Abutment 35.500.000đ
Implant MIS V3 (Đức) (BH 20 năm) Trụ implant + Abutment 39.000.000đ