VN

Nhổ Răng

Dịch vụ Đơn vị Giá
Nhổ răng vĩnh viễn nhóm răng 1 chân 1 răng 200.000đ - 400.000đ
Nhổ răng vĩnh viễn nhóm răng 2,3 chân 01 răng 400.000đ - 600.000đ
Nhổ răng khôn/ răng mọc lệch 01 răng 1.000.000đ - 1.500.000đ
Tiểu phẫu răng khôn mọc lệch, mọc ngầm 01 răng 2.000.000đ - 5.000.000đ